HTML

Fiatalok Konferenciája

A Fiatal Kutatók Konferenciája utódjaként létrejött FiKon, azaz Fiatalok Konferenciája ezúttal az ELTE BTK, a DE BTK, az SZTE–MTA és a PIM támogatásával, hallgatóinak közös szervezésében 2020 őszén kerül megrendezésre Debrecenben, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Címkék

absztrakt (1) adatbázis (1) Adattár (1) Arianna könyvek (1) Balassi Bálint (1) Balogh Zsuzsánna (1) Bánffy Dénes (1) barokk irodalom (2) Bartók Zsófia Ágnes (1) bemutatkozás (2) Bethlen Kata (2) Bogáti Fazakas Miklós (1) Bognár Péter (1) Busch Péter (1) Cserei Mihály (1) Debreceni Egyetem (1) de btk konferencia (1) diákszálló (1) e-mail (1) ELTE (1) ELTE BTK (1) ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék (3) ember (1) erkölcsbotanika (1) Esterházy család (1) fagyi (1) Fajt Anita (1) felekezetiség (1) felhívás (2) Fésű Anna (1) Fiatal Kutatók Konferenciája (6) fikon (16) Frangepán Ferenc (1) Garaczi Zoltán (1) Gesztelyi Hermina (2) Görög Dániel (2) Grand Café (1) határidő (3) hostel (1) hotel (1) irodalmi körök (1) irodalomtörténet (3) iskolatörténet (1) jelentkezés (1) József Attila Kör (1) jó idő (1) Kant (1) kérdés (1) Koháry István (1) kollégium (1) konferencia (6) konferenciakötet (1) könyvtár nyitvatartás (1) kor (1) kortárs (1) kortárs magyar irodalom (1) középkori irodalom (3) Küküllei János (1) kultúrjav (1) LibreOffice (1) magánkönyvtár (1) Markó Anita (1) Maróthy Szilvia (2) Moritz Kinga-Éva (1) művelődéspolitika (1) női irodalom (2) nyári nyitvatartás (1) nyelv (1) nyelvészet (1) nyitás (1) odt-formátum (1) olvasóközönség (3) önéletírás (1) oratio (1) Pákei József (1) Pallas (1) panzió (1) Papp Sára Írisz (1) Pap Balázs (1) Pázmány Péter (1) Pécsi Lukács (1) politikai publicisztika (1) Posta Anna (1) PPKE (1) prédikáció (3) programfüzet (1) psalterium (1) ráolvasások (1) reciti (2) régi magyar irodalom (1) reneszánsz irodalom (2) rezümé (4) Rimay János (1) statisztika (1) szállás (1) szeptember 15 (1) szervező (1) szöveghagyomány (1) SZTE BTK (1) SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék (3) tankönyvkiadás (1) társ (1) térkép (1) textília (2) Torday János (1) törökellenes irodalom (1) Uránia (1) vers (2) verskötet (1) visszaszámlálás (1) Wathay Ferenc (1) zsoltárparafrázis (1) Címkefelhő

2018.07.31. 11:47 vrabelym

2018-ban is FiKon

Kedves Fiatal Kutatók,

az alábbi linken (illetve a lent látható képen) olvasható a FiKon 2018-as felhívása. Ugyan kicsit elkéstünk, de a jelentkezési határidőt a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk augusztus 7-ig! Mindenkit szeretettel várunk, senki ne tartsa vissza az absztraktját.

felhivas_vegleges-1.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: absztrakt kortárs kor felhívás társ ELTE BTK SZTE BTK fikon


2016.09.16. 13:23 Maróthy Szilvia

Konferenciánk programja

A Fiatalok Konferenciája kétnapos programsorozata izgalmas előadásokkal és könyvbemutatóval.

Részletes programért katt ide.

A Fiatalok Konferenciája idén az Eötvös Loránd Tudomány­egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös szer­vezésében valósul meg. Témánk: az ember – kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben.

Helyszín: Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
[szept. 30.] Párbeszéd Háza, Horánszky utca 20., 103. terem

[okt. 1.] Sophianum, Mikszáth Kálmán tér 1., 204. terem

Időpont: 2016. szeptember 30. – október 1.

Szeptember 30-án 17 órától a FiKon idei kötete is bemutatásra kerül.

Meghívó a kötetbemutóra itt

Szólj hozzá!

Címkék: ember régi magyar irodalom ELTE PPKE fikon


2015.11.25. 13:56 Posta Anna

Balogh Zsuzsánna: Emlékezet és emlékállítás

Az ELTE BTK TDI Kora újkori magyar történelem doktori programjának hallgatója vagyok. Erdélyiként Erdély történetével foglalkozom. Korábban I. Rákóczi György udvari reprezentációját tanulmányoztam, jelenleg I. Apafi Mihály udvari elitjét vizsgálom, különös tekintettel a Bánffy-családra.

balogh_zsuzska.jpeg

 

Emlékezet és emlékállítás. Bánffy Dénes portréja Cserei Mihály Históriájában

 

Bánffy Dénes (1630?–1674) vagyonával, kapcsolatrendszerével és befolyásával kitűnt az I. Apafi Mihály erdélyi fejedelmet körülvevő politikai elitből (Kolozsvár és Szamosújvár kapitánya, Doboka és Kolozs vármegye főispánja, a fejedelmi tanács tagja). A vizsgálat a Cserei Mihály Históriájában megjelenő Bánffy Dénes alakra fókuszál. Annak ellenére, hogy a szerző nem rendelkezett Bánffy Dénesről közvetlen adatokkal, az általa megrajzolt Bánffy portré máig meghatározó.

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: fikon Balogh Zsuzsánna Bánffy Dénes Cserei Mihály


2015.11.23. 15:35 Maróthy Szilvia

Moritz Kinga-Éva: erdélyi unitáriusok Kant-recepciója

Móritz Kinga-Éva (Kolozsvár, 1981) a Babes-Bolyai Tudományegyetem német szakán tanult, majd Interkulturális kapcsolatok mesterfokozatot szerzett és a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézetének Irodalom és társadalom mesterképzőjén is tanult. Jelenleg a BBTE doktori hallgatója. Kutatási témája: Humántudás-transzfer a modern korban - Körmöczi János példája.

moritz-kinga.jpg

Erdélyi unitáriusok Kant-recepciója Pákei Józsefnek Körmöczi Jánoshoz intézett 1794-1797-es levelei alapján

Pákei Józsefnek, a kolozsvári unitárius kollégium igazgatójának a fiatal akademizáns Körmöczi Jánoshoz intézett levelei az eddiginél árnyaltabb képet adnak az erdélyi unitáriusok Kant iránti érdeklődéséről.

Belföldi egyetemek hiányában a majdani püspök Bécsben, Pozsonyban, majd két híres protestáns akadémián Jénában és Göttingában kapcsolódik be az európai egyetemek intézményi és személyközi hálózatába.

Ebből az időből származó levelezéséből nemcsak a bizalmas tanár–diák viszonyba nyerhetünk betekintést, hanem a kolozsvári főiskolában folytatott bölcseleti oktatásba is. Megtudhatjuk, hogy az unitárius tanár milyen jellegű kézikönyveket szándékozott beszerezni támogatottja segítségével, valamint hogy mely kommentátorok alapján kívánta Kant tanait a különböző osztályokban bemutatni.

Bár az elemzés gerince a fent említett levelezés, olyan kéziratos források is helyet kapnak az érvelésben, mint Körmöczi János könyvbeszerzési naplója vagy a levelekhez kapcsolódó akadémiai jegyzetek.

Szólj hozzá!

Címkék: Kant fikon Pákei József Moritz Kinga-Éva


2015.11.23. 12:33 Maróthy Szilvia

Posta Anna: Pallas magyar ivadékai

A Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájának másodéves PhD-hallgatója vagyok. Doktori témám: a 16-17. századi hazai protestáns neolatin költészet.

kep.bmp

Pallas magyar ivadékainak tevékenysége Leonhardus Mokoschinus Ószövetség-átiratának paratextusai és más szövegek tükrében

A késő humanizmus idején az európai mintákhoz hasonlóan Magyarországon is létrejött egy újfajta nemesség, a ’nobilitas litteraria’, a 16-17. századi társadalom előjogokra törekvő értelmiségi rétege, amely jelentős klasszikus műveltséggel rendelkezett. Ezek az emberek öntudatuktól, büszkeségüktől, hírnév iránti vágyuktól, szorgalmuktól és irodalmi beállítottságuktól vezettetve mindent leírtak, ami saját magukra és társaikra vonatkozott. Az egymás közelében lakók tudós értelmiségi köröket alkottak, amelyek szorosan kapcsolódtak más, távolabbi körökhöz. Minden ilyen körnek megvolt az elismert vezetője, ők voltak a legnagyobb kapcsolattartók és levelezők.

Leonhardus Mokoschinus 1599-ben Wittenbergben adta közre Historiarum Veteris Testamenti Heroico Carmine Redditarum… című alkotását. A hexameteres Ószövetség-átirat a hazai protestáns neolatin költészet Poetica Evangelica irányzatában keletkezett, amely irányzatnak a felvidéki és erdélyi protestáns humanista körökben volt még néhány követője: Georgius Purkircher, Christianus Schesaeus, Casparus Piltzius, Georgius Ostermaier, Georg Henisch.

Mokoschinus munkájához többek között a hazai felvidéki protestáns humanista kör legkiválóbbjai írtak üdvözlőverseket: Martinus Mokoschinus, Lednensky Miklós, Johannes Bocatius, Georgius Mokoschinus, Stanislaus Mokoschinus, Szocsovinus Sándor, Malus Pál, Eszterházy Tamás, Brestorosky Szaniszló. Aegidius Hunnius és Severinus Schultetus előszóval látták el Mokoschinus alkotását, a szerző pedig művét Illésházi István, trencséni és liptói főispánnak ajánlotta. Előadásomban a paratextusok azon részeire koncentrálok, amelyek jól illusztrálják e csoportosulás kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatrendszerét. Megállapításaimat egyéb a kör tevékenységéhez fűződő szövegekkel is erősítem.

 

 

P. S. Az előadás megtekinthető a videotoriumban erre a linkre kattintva.

Szólj hozzá!

Címkék: fikon Pallas Posta Anna


2015.11.18. 15:29 pappsarairisz

Református terítő unitárius közegben? - Gesztelyi Hermina bemutatkozását olvashatjátok

A DE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola másodéves PhD-hallgatója vagyok, témám a 18. századi női műveltség, művelődés és reprezentáció, elsősorban a szövegek és textíliák kontextusában.

dsc_0662.JPG

Református terítő unitárius közegben?

Bethlen Kata 1735­-ös textíliájának felekezeti szerepe Olthévízen

Olthévíz a 16. századra szinte teljes egészében unitárius falu lett, ahol a Bethlen családnak is voltak birtokai. Teleki Józseffel kötött házassága után Bethlen Kata itt alapított református egyházat és iskolát. Ennek írásos és iparművészeti nyomai egyaránt a patróna egyháztámogató tevékenységét örökítették meg, és a textíliák és egyéb klenódiumok kiemelten fontos hordozóként jelentek meg a református közösségben, annak kialakításában. A reformáció megjelenésének, majd 1727-től a református lelkész állandó jelenlétének köszönhetően egyre több unitárius tért át, ahogyan arról a Iubar Solis Iustitiae is tudósít. Bethlen Kata templomot alapított, amelyet többször is úrvacsorához szükséges felszereléssel és könyvekkel látott el. Előadásomban egy 1735-ben adományozott táblás rece abroszt kívánok alaposabban megvizsgálni, feltárni jelentőségét az olthévízi közegben. Hogyan érthető a rajta megjelenő minta, anyaga és díszítettsége? Milyen üzenetet hordozott a templom terébe kerülve? Mit jelentett egy olyan református közösségnek, ahol a hívek jelentős része unitárius volt korábban? Hogyan hatott a hívekre, volt-e közösségteremtő funkciója?

 

P. S. Az előadás megtekinthető a videotoriumban erre a linkre kattintva.

Szólj hozzá!

Címkék: textília fikon Gesztelyi Hermina Bethlen Kata


2015.11.14. 21:20 Maróthy Szilvia

Szöveg, hordozó, közösség, program

A linkre kattintva elérhető a Fiatalok Konferenciája idei programja.

A rezüméfüzet letölthető innen.

P. S. Az előadások megtekinthetők a videotoriumban erre a linkre kattintva.

Szólj hozzá!

Címkék: programfüzet fikon de btk konferencia


2015.09.14. 18:00 Maróthy Szilvia

A LibreOffice barátságos.

Ezt a posztot elsősorban a FiKon idei jelentkezőinek szánjuk, de mindenki más figyelmét megragadni sem titkolt szándékunk. A konferencia szervezői már tavaly is erőteljesen ajánlották a nyílt formátumok használatát, mind a rezümék mind a tanulmányok bekérésekor. Ezt idén hatványozottabban kérjük a rezümék küldőitől, s a tanulmányokat már terveink szerint csak odt formátumban áll módunkban elfogadni.

Bizonyára többen tapasztalták, hogy a Microsoft Office-szal létrehozott dokumentumokkal rengeteg probléma van, még az adott program adott verziószámán belül is. Ezek eltérésével pedig a problémák csak hatványozódnak (elsősorban a megjelenítés, formázás sérül, de nem ritka a beírt szövegrészek elveszése sem).

Empátiára szólítom hát fel egyszersmind a rezüméket, tanulmányokat jövendőben is beküldő fiatal kutatókat: szerkesztői, szervezői munkánkat (a meghívók, programfüzetek készítésétől a tanulmányok többszintű korrektúrázásáig) is nagyban megkönnyítik a jelentkezők az által, hogy nyílt forráskódú odt formátumot használnak.

S ez nem jár áldozatokkal, csupa móka s kacagás. Az érveket alább a LibreOffice honlapjáról kölcsönzöm.

Személy szerint a LibreOffice-t ajánlom jelentkezőinknek, de a kívánt formátumhoz (odt) az OpenOffice is kiválóan alkalmas.

Utolsó érvként pedig a reciti.hu-ra, az MTA BTK ITI recenziós portáljára szeretnék hivatkozni, melynek bevett gyakorlata már az odt. formátumú recenziók bekérése (vö. Reciti közlemény). Oly annyira bevett, hogy a Libre hivatalos honlapja is megemlékezett erről.

Lássuk a LibreOffice érvelését:

Ahogy a nevéből is kitűnik, a LibreOffice a lehető legteljesebb mértékben nyílt irodai csomag:

  • Nem kell aggódni a kereskedelmi licencek miatt.
  • Nincsenek nyelvi korlátok - a szoftver magyarul is rendelkezésre áll.
  • Minden jelentős számítógépes platformon elérhető.
  • Az OASIS nyílt dokumentumszabványát használja (ODF).
  • A szoftver teljes forráskódja elérhető az OSI által elismert szabad szoftveres licenc szerint (LGPL v3).
  • A fejlesztési folyamat teljesen nyitott, a LibreOffice-nak nincs rejtegetnivalója.

A LibreOffice barátságos.

  • A szoftver kinézete és használata ismerős lesz bárkinek, aki használt már irodai csomagot.
  • Könnyű váltani a LibreOffice-ra – a szoftver olvassa a főbb versenytársak fájljait. 
  • A LibreOffice-t barátságos önkéntesek serege támogatja, akik szívesen segítenek a kezdő és haladó felhasználók problémáinak megoldásában.

Forrás: https://hu.libreoffice.org/termekbemutato/

Letölthető: https://hu.libreoffice.org/letoeltes/

Szólj hozzá!

Címkék: LibreOffice fikon rezümé reciti odt-formátum


2015.09.04. 14:24 simon.zsolt

Egy újabb szervező...

2013-ban még előadóként, idén először szervezőként veszek részt a FiIKON-on. Mindkét esetben izgalmakkal teli kihívásokkal szembesültem (és szembesülök még most is). Ugyancsak idén kezdem tanulmányaimat az ELTE BTK Reneszánsz tanulmányok mesterképzésen, ahol a digitális filológia területeivel, nagyméretű irodalmi korpuszok korszerű feldolgozásához szükséges módszerek kutatásával tervezek foglalkozni.

Alapszakos tanulmányaim során a 15-16. századi magyar nyelvű ráolvasások szövegépítkezési módszereivel, műfaji jellemzőivel, és a különböző befogadói magatartásokra utaló reflexiókkal foglalkoztam, ezért az idei konferencián engem különösen érdekelnek azok az előadások, amelyek a hordozó szerepét vizsgálják a befogadás tekintetében.

Tanulmányaimmal párhuzamosan segédkeztem a Villanyspenót hálózati irodalomtörténet szerkesztésében, a Régi Magyar Exemplumadatbázis elkészítésében, és jelenleg a Szegedi és Pécsi Tudományegyetemen közösen készülő, 17. századi magyar versek adatbázisán dolgozom.

dsc_0093_vagott.JPG

Szólj hozzá!

Címkék: konferencia adatbázis irodalomtörténet középkori irodalom fikon Fiatal Kutatók Konferenciája ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék ráolvasások


2015.08.26. 23:00 Zeusmester

Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat...

Ezt a cikket a megrögzött FIKON-rajongókon kívül azoknak ajánljuk, akiknek a nyárutó Balatonozás alkalmával már elkezd feltámadni a lelkiismerete, és belátja, hogy hamarosan a tudomány terén kell majd virítani, ám egyelőre elriasztja a tanegységlisták fenyegető komorsága. Megnyugtatásukra közöljük, hogy idén is lesz FIKON, unalmas félévtől tehát semmi esetre sem kell tartaniuk.

A konferencia szervezőbizottságának megújulása folyamatos, ebben az évben a Debreceni Egyetem és az ELTE diákjai közösen dolgoznak majd a FIKON sikeréért. Ebben a cikkben a szervezőbizottság régi motorosait szeretnénk röviden bemutatni. Kezdjük rögtön Maróthy Szilviával, aki egy tündéri fiúgyermek mellett a Fiatalok Konferenciájának is szülőanyja:

marothy_feje.bmp

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola A magyar barokk programjának másodéves hallgatója vagyok, kutatási területem a 17. század, elsősorban a Balassi-imitatiók, -aemulatiók költészete, metrikájának kombinatorikus vonásai. Ezen túl digitális szövegrögzítéssel (TEI XML), s a digitális könyvtárkérdéseivel foglalkozom -- esetenként a Széchényi Könyvtár önkénteseként.

Mesterszakos éveim alatt a 16. századi költészet (tipo)gráfiai megjelenésével, a központozás s egyéb tagolójelek metrikai határjelölő funkciójával foglalkoztam, így az idei konferencia számomra legérdekesebb témája a szövegek és hordozóik kapcsolata: az egyes szövegtípusok, s olvasóközönségük milyen médiumra találnak, s azok milyen (külső) jellegzetességekkel bírnak.

 Az ő jobbkeze a szintén harmadik éve szervező Görög Dániel ezt tartotta fontosnak magáról:görögd.jpg

Az ELTE BTK-n a Reneszánsz tanulmányok MA után az Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és Európai Reneszánsz programján koptatom a padot. Érdeklődési területem középpontjában a XV. század magyar udvari kultúrája áll. Nehéz lekötni a figyelmemet mindig elkalandozik, hol a történelem, hol a nyelvészet, most meg épp a krónikairodalom felé. Ezzel párhuzamosan a konferenciakiírás információtörténeti pontját találtam legérdekesebbnek, a műfajok, és elsőként az olvasók megjelenésével kapcsolatos előadások izgatnának fel.

Szólj hozzá!

Címkék: fikon Fiatal Kutatók Konferenciája Görög Dániel Maróthy Szilvia