HTML

Fiatalok Konferenciája

A Fiatal Kutatók Konferenciája utódjaként létrejött FiKon, azaz Fiatalok Konferenciája ezúttal az ELTE BTK, a DE BTK, az SZTE–MTA és a PIM támogatásával, hallgatóinak közös szervezésében 2020 őszén kerül megrendezésre Debrecenben, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Címkék

absztrakt (1) adatbázis (1) Adattár (1) Arianna könyvek (1) Balassi Bálint (1) Balogh Zsuzsánna (1) Bánffy Dénes (1) barokk irodalom (2) Bartók Zsófia Ágnes (1) bemutatkozás (2) Bethlen Kata (2) Bogáti Fazakas Miklós (1) Bognár Péter (1) Busch Péter (1) Cserei Mihály (1) Debreceni Egyetem (1) de btk konferencia (1) diákszálló (1) e-mail (1) ELTE (1) ELTE BTK (1) ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék (3) ember (1) erkölcsbotanika (1) Esterházy család (1) fagyi (1) Fajt Anita (1) felekezetiség (1) felhívás (2) Fésű Anna (1) Fiatal Kutatók Konferenciája (6) fikon (16) Frangepán Ferenc (1) Garaczi Zoltán (1) Gesztelyi Hermina (2) Görög Dániel (2) Grand Café (1) határidő (3) hostel (1) hotel (1) irodalmi körök (1) irodalomtörténet (3) iskolatörténet (1) jelentkezés (1) József Attila Kör (1) jó idő (1) Kant (1) kérdés (1) Koháry István (1) kollégium (1) konferencia (6) konferenciakötet (1) könyvtár nyitvatartás (1) kor (1) kortárs (1) kortárs magyar irodalom (1) középkori irodalom (3) Küküllei János (1) kultúrjav (1) LibreOffice (1) magánkönyvtár (1) Markó Anita (1) Maróthy Szilvia (2) Moritz Kinga-Éva (1) művelődéspolitika (1) női irodalom (2) nyári nyitvatartás (1) nyelv (1) nyelvészet (1) nyitás (1) odt-formátum (1) olvasóközönség (3) önéletírás (1) oratio (1) Pákei József (1) Pallas (1) panzió (1) Papp Sára Írisz (1) Pap Balázs (1) Pázmány Péter (1) Pécsi Lukács (1) politikai publicisztika (1) Posta Anna (1) PPKE (1) prédikáció (3) programfüzet (1) psalterium (1) ráolvasások (1) reciti (2) régi magyar irodalom (1) reneszánsz irodalom (2) rezümé (4) Rimay János (1) statisztika (1) szállás (1) szeptember 15 (1) szervező (1) szöveghagyomány (1) SZTE BTK (1) SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék (3) tankönyvkiadás (1) társ (1) térkép (1) textília (2) Torday János (1) törökellenes irodalom (1) Uránia (1) vers (2) verskötet (1) visszaszámlálás (1) Wathay Ferenc (1) zsoltárparafrázis (1) Címkefelhő

2015.11.18. 15:29 pappsarairisz

Református terítő unitárius közegben? - Gesztelyi Hermina bemutatkozását olvashatjátok

A DE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola másodéves PhD-hallgatója vagyok, témám a 18. századi női műveltség, művelődés és reprezentáció, elsősorban a szövegek és textíliák kontextusában.

dsc_0662.JPG

Református terítő unitárius közegben?

Bethlen Kata 1735­-ös textíliájának felekezeti szerepe Olthévízen

Olthévíz a 16. századra szinte teljes egészében unitárius falu lett, ahol a Bethlen családnak is voltak birtokai. Teleki Józseffel kötött házassága után Bethlen Kata itt alapított református egyházat és iskolát. Ennek írásos és iparművészeti nyomai egyaránt a patróna egyháztámogató tevékenységét örökítették meg, és a textíliák és egyéb klenódiumok kiemelten fontos hordozóként jelentek meg a református közösségben, annak kialakításában. A reformáció megjelenésének, majd 1727-től a református lelkész állandó jelenlétének köszönhetően egyre több unitárius tért át, ahogyan arról a Iubar Solis Iustitiae is tudósít. Bethlen Kata templomot alapított, amelyet többször is úrvacsorához szükséges felszereléssel és könyvekkel látott el. Előadásomban egy 1735-ben adományozott táblás rece abroszt kívánok alaposabban megvizsgálni, feltárni jelentőségét az olthévízi közegben. Hogyan érthető a rajta megjelenő minta, anyaga és díszítettsége? Milyen üzenetet hordozott a templom terébe kerülve? Mit jelentett egy olyan református közösségnek, ahol a hívek jelentős része unitárius volt korábban? Hogyan hatott a hívekre, volt-e közösségteremtő funkciója?

 

P. S. Az előadás megtekinthető a videotoriumban erre a linkre kattintva.

Szólj hozzá!

Címkék: textília fikon Gesztelyi Hermina Bethlen Kata


2015.09.05. 18:53 Hermina Gesztelyi

A debreceni részleg újabb tagja

A szervezőbizottság debreceni részlegéből másodikként bemutatkozva több tekintetben is csak ismételni tudnám Annát, ezt igyekszem elkerülni. Ám nem hallgathatom el, hogy magam is a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának másodéves hallgatója vagyok, valamint hatalmas lelkesedéssel tölt el, hogy idén debreceni diákokkal bővült a szervezők köre, ennyi azonosság talán belefér.

Alapszakos hallgatóként a témám Bethlen Kata Önéletírásának vizsgálatából és az ebből készülő kritikai kiadás szövegbeviteli munkálataiból indult ki. Hamar kiegészült a kutatás imádságoskönyvének és leveleinek elemzésével, majd fonalas munkáinak, templomi adományainak számbavételével, értelmezésével. Ezek felderítését és autopszia alapján történő tanulmányozását több külföldi tanulmányút és különböző ösztöndíjak segítették. Az eddigi eredmények OTDK-dolgozat, konferencia előadások és publikációk formájában láttak világot.

Doktori témám a 18. századi nők – elsősorban a nemes asszonyok – művelődésének, és műveltségük megmutatásának lehetőségeit vizsgálja, figyelembe véve többek között a neveléstörténeti, mediális, kegyességi és reprezentációelméleti összefüggéseket. Ezen műveltség kiemelt hordozói bizonyos írásos formák (önéletírás, imádság, levél), valamint a textíliák. Így az idei előadások közül elsősorban a hordozókkal és az emlékirat-irodalommal, illetve ezek összefüggéseivel foglalkozók érdekelnek.

dsc_0662.JPG

Szólj hozzá!

Címkék: önéletírás textília Gesztelyi Hermina Bethlen Kata