HTML

Fiatalok Konferenciája

A Fiatal Kutatók Konferenciája utódjaként létrejött FiKon, azaz Fiatalok Konferenciája ezúttal az ELTE BTK, a DE BTK, az SZTE–MTA és a PIM támogatásával, hallgatóinak közös szervezésében 2020 őszén kerül megrendezésre Debrecenben, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Címkék

absztrakt (1) adatbázis (1) Adattár (1) Arianna könyvek (1) Balassi Bálint (1) Balogh Zsuzsánna (1) Bánffy Dénes (1) barokk irodalom (2) Bartók Zsófia Ágnes (1) bemutatkozás (2) Bethlen Kata (2) Bogáti Fazakas Miklós (1) Bognár Péter (1) Busch Péter (1) Cserei Mihály (1) Debreceni Egyetem (1) de btk konferencia (1) diákszálló (1) e-mail (1) ELTE (1) ELTE BTK (1) ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék (3) ember (1) erkölcsbotanika (1) Esterházy család (1) fagyi (1) Fajt Anita (1) felekezetiség (1) felhívás (2) Fésű Anna (1) Fiatal Kutatók Konferenciája (6) fikon (16) Frangepán Ferenc (1) Garaczi Zoltán (1) Gesztelyi Hermina (2) Görög Dániel (2) Grand Café (1) határidő (3) hostel (1) hotel (1) irodalmi körök (1) irodalomtörténet (3) iskolatörténet (1) jelentkezés (1) József Attila Kör (1) jó idő (1) Kant (1) kérdés (1) Koháry István (1) kollégium (1) konferencia (6) konferenciakötet (1) könyvtár nyitvatartás (1) kor (1) kortárs (1) kortárs magyar irodalom (1) középkori irodalom (3) Küküllei János (1) kultúrjav (1) LibreOffice (1) magánkönyvtár (1) Markó Anita (1) Maróthy Szilvia (2) Moritz Kinga-Éva (1) művelődéspolitika (1) női irodalom (2) nyári nyitvatartás (1) nyelv (1) nyelvészet (1) nyitás (1) odt-formátum (1) olvasóközönség (3) önéletírás (1) oratio (1) Pákei József (1) Pallas (1) panzió (1) Papp Sára Írisz (1) Pap Balázs (1) Pázmány Péter (1) Pécsi Lukács (1) politikai publicisztika (1) Posta Anna (1) PPKE (1) prédikáció (3) programfüzet (1) psalterium (1) ráolvasások (1) reciti (2) régi magyar irodalom (1) reneszánsz irodalom (2) rezümé (4) Rimay János (1) statisztika (1) szállás (1) szeptember 15 (1) szervező (1) szöveghagyomány (1) SZTE BTK (1) SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék (3) tankönyvkiadás (1) társ (1) térkép (1) textília (2) Torday János (1) törökellenes irodalom (1) Uránia (1) vers (2) verskötet (1) visszaszámlálás (1) Wathay Ferenc (1) zsoltárparafrázis (1) Címkefelhő

2015.09.06. 17:22 Mária Ivancsó

Egy újabb debreceni szervező

A Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának frissen felvett hallgatója vagyok. Eddigi kutatásom egyrészt a 18. századi magyar nyelvű katolikus halotti prédikációk, másrészt a máriapócsi könnyező ikonok tisztelete szöveges reprezentációjának témakörében hozott eredményeket. Ezek megvalósulása eddig BA-s és MA-s szakdolgozat, OTDK dolgozat, publikációk és konferencia előadások formájában történt, melyet külföldi ösztöndíj is segített. A további kutatás során főként a halotti prédikációkkal szeretnék foglalkozni.

 Eddigi kutatómunkám alapján úgy tűnik, hogy a 18. század első évtizedeiben megjelent halotti prédikációkban (az elhunyt laudatiójában mint a hallgatóság meggyőzésére szolgáló érvelésben) fontossá váltak a következő kérdések. Egyrészt az, hogy vajon az elhunyt megtett-e mindent üdvössége elnyeréséért. Másrészt az, hogy az éppen temetett személy szerepelhet-e jó példaként a beszédet hallgatók/olvasók előtt.

A mintaadó jelleg viszont azt is jelenti, hogy a prédikáció mint argumentatív szöveg csupán elvárást, előírást közvetít: ezen keresztül nincs közvetlen hozzáférésünk a haldoklás tényleges vallásos gesztusaihoz. Egy teljes történeti antropológiai kutatás tárhatná fel ezek rendszerét a 18. századi egyháztörténet, Erdélyben különösen az 1730-as évek elejétől jellemző katolikus térnyerés kontextusában. A továbblépéshez szükségesnek tartom más források, például az ars moriendi-irodalomnak és az ezzel kapcsolatos szakirodalomnak, valamint a canonica visitatióknak, a végrendeleteknek és más levéltári dokumentumoknak a vizsgálatát. Így nemcsak a (főképpen halotti) prédikációk érvelését érthetjük meg jobban a közönség szempontjából, hanem alaposabban feltárhatjuk a haldoklás felekezetfüggő értelmezésének tágabb összefüggéseit a 18. század első felében.

profil4.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: konferencia Debreceni Egyetem Fiatal Kutatók Konferenciája


2015.09.04. 14:24 simon.zsolt

Egy újabb szervező...

2013-ban még előadóként, idén először szervezőként veszek részt a FiIKON-on. Mindkét esetben izgalmakkal teli kihívásokkal szembesültem (és szembesülök még most is). Ugyancsak idén kezdem tanulmányaimat az ELTE BTK Reneszánsz tanulmányok mesterképzésen, ahol a digitális filológia területeivel, nagyméretű irodalmi korpuszok korszerű feldolgozásához szükséges módszerek kutatásával tervezek foglalkozni.

Alapszakos tanulmányaim során a 15-16. századi magyar nyelvű ráolvasások szövegépítkezési módszereivel, műfaji jellemzőivel, és a különböző befogadói magatartásokra utaló reflexiókkal foglalkoztam, ezért az idei konferencián engem különösen érdekelnek azok az előadások, amelyek a hordozó szerepét vizsgálják a befogadás tekintetében.

Tanulmányaimmal párhuzamosan segédkeztem a Villanyspenót hálózati irodalomtörténet szerkesztésében, a Régi Magyar Exemplumadatbázis elkészítésében, és jelenleg a Szegedi és Pécsi Tudományegyetemen közösen készülő, 17. századi magyar versek adatbázisán dolgozom.

dsc_0093_vagott.JPG

Szólj hozzá!

Címkék: konferencia adatbázis irodalomtörténet középkori irodalom fikon Fiatal Kutatók Konferenciája ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék ráolvasások


2015.08.26. 23:00 Zeusmester

Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat...

Ezt a cikket a megrögzött FIKON-rajongókon kívül azoknak ajánljuk, akiknek a nyárutó Balatonozás alkalmával már elkezd feltámadni a lelkiismerete, és belátja, hogy hamarosan a tudomány terén kell majd virítani, ám egyelőre elriasztja a tanegységlisták fenyegető komorsága. Megnyugtatásukra közöljük, hogy idén is lesz FIKON, unalmas félévtől tehát semmi esetre sem kell tartaniuk.

A konferencia szervezőbizottságának megújulása folyamatos, ebben az évben a Debreceni Egyetem és az ELTE diákjai közösen dolgoznak majd a FIKON sikeréért. Ebben a cikkben a szervezőbizottság régi motorosait szeretnénk röviden bemutatni. Kezdjük rögtön Maróthy Szilviával, aki egy tündéri fiúgyermek mellett a Fiatalok Konferenciájának is szülőanyja:

marothy_feje.bmp

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola A magyar barokk programjának másodéves hallgatója vagyok, kutatási területem a 17. század, elsősorban a Balassi-imitatiók, -aemulatiók költészete, metrikájának kombinatorikus vonásai. Ezen túl digitális szövegrögzítéssel (TEI XML), s a digitális könyvtárkérdéseivel foglalkozom -- esetenként a Széchényi Könyvtár önkénteseként.

Mesterszakos éveim alatt a 16. századi költészet (tipo)gráfiai megjelenésével, a központozás s egyéb tagolójelek metrikai határjelölő funkciójával foglalkoztam, így az idei konferencia számomra legérdekesebb témája a szövegek és hordozóik kapcsolata: az egyes szövegtípusok, s olvasóközönségük milyen médiumra találnak, s azok milyen (külső) jellegzetességekkel bírnak.

 Az ő jobbkeze a szintén harmadik éve szervező Görög Dániel ezt tartotta fontosnak magáról:görögd.jpg

Az ELTE BTK-n a Reneszánsz tanulmányok MA után az Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és Európai Reneszánsz programján koptatom a padot. Érdeklődési területem középpontjában a XV. század magyar udvari kultúrája áll. Nehéz lekötni a figyelmemet mindig elkalandozik, hol a történelem, hol a nyelvészet, most meg épp a krónikairodalom felé. Ezzel párhuzamosan a konferenciakiírás információtörténeti pontját találtam legérdekesebbnek, a műfajok, és elsőként az olvasók megjelenésével kapcsolatos előadások izgatnának fel.

Szólj hozzá!

Címkék: fikon Fiatal Kutatók Konferenciája Görög Dániel Maróthy Szilvia


2014.09.13. 13:10 Zsófia Ágnes Bartók

Fiatalok Konferenciája felhívás

Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva


Idén ősszel is megrendezésre kerül a Fiatalok Konferenciája, a doktori fokozatot még nem szerzett
fiatal kutatók számára létrehozott program. Az ELTE BTK és az SZTE BTK által közösen szervezett
konferencia ezúttal a különböző kulturális rétegek, hagyományok találkozását vizsgálná a magyar
vonatkozású, 1800 előtt keletkezett irodalomban.
A konferencia témája: Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva
A konferencia helyszíne, *ÚJ* időpontja: ELTE BTK, Budapest, 2014. NOVEMBER 21.


A magyar nyelvű (kb. 15 perces) előadások címét és rövid (max. 1500 karakter)
ismertetését várjuk szeptember 21-ig a következő e-mail címre:
kulturjav.fikon@gmail.com.

A részletes felhívás itt olvasható.

További információkért látogassatok el a konferencia Facebook-oldalára!
https://www.facebook.com/pages/Fiatalkonferencia/420324318065272


Várjuk jelentkezéseteket!

 

Üdvözlettel,

a Szervezők

Szólj hozzá!

Címkék: konferencia határidő fikon Fiatal Kutatók Konferenciája rezümé


2013.08.13. 15:18 Maróthy Szilvia

Felhívás - FiKon 2013 Vers

 

A négy sikeres évet maga mögött tudó Fiatal Kutatók Konferenciája utódjaként Fiatalok Konferenciája néven idén is megrendezésre kerül a doktori fokozatot még nem szerzett fiatal kutatók számára létrehozott program. A korábbiaktól eltérő módon ősszel, az SZTE BTK és az ELTE BTK hallgatóinak közös szervezésében.

A konferencia témája: Verstan, poétika, trópusok – a 15-17. századi Európában

A konferencia helyszíne, időpontja: Szeged, SZTE BTK, 2013. október 10-11.

 

Javasolt szempontok:

Formatörténet, formakövetés

Határjelenségek vers és próza között

A költészet műfajai történeti és modern megközelítésben

Tropika felépítése, továbbélése

Hazai és külföldi versadatbázisok megközelítései

 

A Fiatal Kutatók Konferenciájának sikerét és gyakorlatát követve a konferencia anyagából várhatóan tanulmánykötet is készül.

 

A magyar nyelvű (kb. 15perces) előadások címét és rövid (max. 1500 karakter) ismertetését várjuk szeptember 15-ig a következő e-mail címre: vers.fikon@gmail.com.

 

Várjuk jelentkezéseteket!

Ötvös Péter, a konferencia hivatalos védnöke

és a szervezők: Bartók Zsófia Ágnes (ELTE), Fajt Anita (SZTE), Görög Dániel (ELTE), Hevesi Andrea (SZTE), Maróthy Szilvia (ELTE)

Támogatóink:

elte_logo.jpg

 

ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék

 

 

SZTEcimer.gif

 

SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék

 

 

JAK_logo_szines(5).jpgJózsef Attila Kör

Szólj hozzá!

Címkék: vers konferencia felhívás irodalomtörténet középkori irodalom József Attila Kör fikon Fiatal Kutatók Konferenciája ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék reneszánsz irodalom barokk irodalom


2013.07.31. 22:40 Maróthy Szilvia

Bemutatkozás

Megalakult a Fiatal Kutatók Konferenciája utódjaként a Fiatalok Konferenciája.

Célunk egy igényesen kivitelezett és független, csak hallgatók által szervezett konferencia, melyen a doktori fokozatot még nem szerzett ifjú kutatók kapnak lehetőséget beszámolni kutatási eredményeikről.

Szólj hozzá!

Címkék: vers konferencia irodalomtörténet középkori irodalom fikon Fiatal Kutatók Konferenciája ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék reneszánsz irodalom barokk irodalom