HTML

Fiatalok Konferenciája

A Fiatal Kutatók Konferenciája utódjaként létrejött FiKon, azaz Fiatalok Konferenciája ezúttal az ELTE BTK, a DE BTK, az SZTE–MTA és a PIM támogatásával, hallgatóinak közös szervezésében 2020 őszén kerül megrendezésre Debrecenben, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Címkék

absztrakt (1) adatbázis (1) Adattár (1) Arianna könyvek (1) Balassi Bálint (1) Balogh Zsuzsánna (1) Bánffy Dénes (1) barokk irodalom (2) Bartók Zsófia Ágnes (1) bemutatkozás (2) Bethlen Kata (2) Bogáti Fazakas Miklós (1) Bognár Péter (1) Busch Péter (1) Cserei Mihály (1) Debreceni Egyetem (1) de btk konferencia (1) diákszálló (1) e-mail (1) ELTE (1) ELTE BTK (1) ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék (3) ember (1) erkölcsbotanika (1) Esterházy család (1) fagyi (1) Fajt Anita (1) felekezetiség (1) felhívás (2) Fésű Anna (1) Fiatal Kutatók Konferenciája (6) fikon (16) Frangepán Ferenc (1) Garaczi Zoltán (1) Gesztelyi Hermina (2) Görög Dániel (2) Grand Café (1) határidő (3) hostel (1) hotel (1) irodalmi körök (1) irodalomtörténet (3) iskolatörténet (1) jelentkezés (1) József Attila Kör (1) jó idő (1) Kant (1) kérdés (1) Koháry István (1) kollégium (1) konferencia (6) konferenciakötet (1) könyvtár nyitvatartás (1) kor (1) kortárs (1) kortárs magyar irodalom (1) középkori irodalom (3) Küküllei János (1) kultúrjav (1) LibreOffice (1) magánkönyvtár (1) Markó Anita (1) Maróthy Szilvia (2) Moritz Kinga-Éva (1) művelődéspolitika (1) női irodalom (2) nyári nyitvatartás (1) nyelv (1) nyelvészet (1) nyitás (1) odt-formátum (1) olvasóközönség (3) önéletírás (1) oratio (1) Pákei József (1) Pallas (1) panzió (1) Papp Sára Írisz (1) Pap Balázs (1) Pázmány Péter (1) Pécsi Lukács (1) politikai publicisztika (1) Posta Anna (1) PPKE (1) prédikáció (3) programfüzet (1) psalterium (1) ráolvasások (1) reciti (2) régi magyar irodalom (1) reneszánsz irodalom (2) rezümé (4) Rimay János (1) statisztika (1) szállás (1) szeptember 15 (1) szervező (1) szöveghagyomány (1) SZTE BTK (1) SZTE BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék (3) tankönyvkiadás (1) társ (1) térkép (1) textília (2) Torday János (1) törökellenes irodalom (1) Uránia (1) vers (2) verskötet (1) visszaszámlálás (1) Wathay Ferenc (1) zsoltárparafrázis (1) Címkefelhő

2015.11.20. 15:57 pappsarairisz

Tankönyvkiadás a kora újkori Magyarországon - Veress Elza Emőke előadása

Jelenleg PhD hallgató vagyok a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcseszettudományi Karán. Kutatási területem: gyermekeknek szóló irodalom a kora újkorban.

 

Tankönyvkiadás a kora újkori Magyarországon a tanintézmények történetének és a társadalmi-politikai eseményeknek kontextusában 

A könyvnyomtatás kora újkori időszaka a pusztulással leginkább fenyegetett tankönyvek esetén több szempontból is vizsgálható. Figyelmünk elsőként azokra a magyarországon létező kora újkori nyomdákra terjed ki, ahol iskolai jellegű nyomtatványok láttak napvilágot, tankönyvek, pedagógiai művek, tanrendek. Ezen nyomdák tankönyvkiadásra vonatkozó kínálata szoros összefüggésben volt a városokban éppen működő iskola vagy egyetem keresletével, ahol ábécéskönyvek, nyelvtanok, nyelvkönyvek, katekizmusok és számtankönyvek követték egymást. A kutatás hozadéka abban nyilvánul meg, hogy az egyes iskolaközpontokkal szoros kapcsolatot fenntartó nyomdák nyomdakultúrájának feltérképezésével megismerhetjük az oktatási rendszerben létrehívott szellemi műveltséget, oktatási tartalmakat, nevelési elveket. Emellett a gyermeki olvasáskultúrának olyan paradigmáit is körvonalazhatjuk, amely nem függetleníti magát a művelődéspolitikai megközelítéstől sem. Mégis egy-egy nyomdahely kapcsán hangsúlyossá válik azon társadalmi-politikai események sora, amelyek közvetlen, vagy közvetett módón hatással voltak a tankönyvkiadásra, vagy döntően meghatározta egy-egy nyomdahely kialakulását, létét, illetve megszünését. Továbbá e nyomdahelyek, műhelyek termelékenységét kiadványszámban, ívekben is mérhetjük, emellett a könyvek átlagterjedelme is sokatmondó lehet, de nem mellékes a formátum sem. Mindezeken túlmenően a nyomtatványok létrejöttét és fennmaradását is vizsgáló tanulmány foglalkozik a nyomtatványok nyelvi megoszlásával, de kiterjed a reformáció és az ellenreformáció hatását érzékeltető felekezetiség kérdésére is 

Szólj hozzá!

Címkék: nyelv iskolatörténet művelődéspolitika tankönyvkiadás felekezetiség